PLS Logo

2022-12-18

Artikel: Företagarnas idé gör dumma batterier smarta: ”Miljöaspekten är fantastisk”

Energiproduktion och elräkningar har blivit ett återkommande samtalsämne kring de svenska middagsborden. Nicklas Skogsberg och Bengt Palmquist är två lokala företagsledare som kan ha hittat lösningen alla väntat på.

Läs hela artikeln på Värnamo Nyheter

PLS Logo

2022-11-11

PINI aktiv aktör i EU-konsortium om grön energi-omställning

Banbrytande energilagringsteknik kommer att ge gamla fossila kraftverk en ny framtid som gröna batterier. Språngbrädan är ett nytt gemensamt europeiskt projekt på Bornholm, Danmark, som syftar till att visa att långsiktig lagring av vind- och solenergi är möjlig i stor skala. Målet är att sänka priset på lagring avsevärt och därmed påskynda den gröna omställningen.

PINI utvecklar det energihanteringssystem ligger till grunden för styrning och övervakning av den batteribaserade lagringslösningen från PLS Energy Systems.

Läs den fullständiga press-releasen: https://energydirector.se/news
Projektets internationella sida https://www.hyme.energy/project/2lipp

Projektet genomförs med bidrag från Europeiska Unionen (Horizon-CL5-2022)

PLS Logo

2022-10-28

Prosero och PINI tecknar avtal om utveckling av CE-märknings-system

Prosero, en koncern med 2 miljarder i omsättning och 1300 anställda, tecknar avtal med PINI om utveckling av ett nytt system som bland annat ska hantera CE-märkning av automatiska dörrar. Systemet ska även i nästa steg kunna betjäna andra affärsområden och behov i koncernen.

PINI ska utveckla en webbaserad applikation, tillgänglig på dator och telefon, som med hjälp av en scanningsbar QR-etikett kopplar ihop en dörrautomation med information såsom CE-märkning, felanmälan och manual.

Båda parter går in i avtalet med en långsiktig plan om kontinuerlig utveckling.

PLS Logo

2022-05-11

Mobitron och PINI tecknar tredje avtal

Mobitron, top 5 i världen på spårning av tunga och värdefulla leveranser, tecknar sitt tredje avtal med PINI om fortsatt utveckling av mjukvara för deras kommande generation av frakt-spårare.