Vi är PINI

Smakfull, effektiv och stabil mjukvara kan lyfta företag, brancher och hela samhällen till nya oanade nivåer.

PINI bygger mjukvara som får ditt företag att lyfta. Det som tidigare varit en långsam administrativ uppgift kan med rätt idé och implementation bli till ett knapptryck som tar under sekunden. Vi har erfarenhet av att bygga skräddarsydda administrativa system, storskaliga och driftkritiska affärssystem, samt komplexa integrationer mellan existerande tekniska lösningar.

PINI har utvecklat kalkyleringssystem som på nordisk basis genererar 5000 ordrar med ett affärsvärde på en miljard/år.
Vi har utvecklat system för försäljning av solpaneler som gör att kunden utan mellanhänder kan få en offert, inklusive hur mycket el just deras tak och vädersträck kan generera.
Vi har utvecklat produktionsplaneringsverktyg där hämtning från affärssystem gör att den administrativa bördan blir minimal.

Vi hittar med andra ord vägar till förbättring där andra kört fast i gamla spår. Vi förstår våra kunders behov, översätter dem till kod och levererar en smakfull och långsiktigt stabil lösning!